H o m e O   n a m a T r g o v i n a K o n t a k t
H o m e
GEOMETAL d.o.o.

Svetog Save 43

32102 ČAČAK - PAK: 520101

 

Tel: +381 (0)32 320-570


Mapa po GPS koordinatama

e-mail: office@geometal.rs

Matični broj: 07657994; Šifra delatnosti: 4690; PIB: 101107790;
PEPDV Broj: IZMPDV-177211 od 20.10.2015
  

Geometal © - Svetog Save 43 - 32102 ČAČAK - PAK: 520101
office@geometal.rs   Tel: +381 (0)32 320-570