H o m e O   n a m a T r g o v i n a K o n t a k t
O   n a m a
GEOMETAL d.o.o.

Svetog Save 43

32102 ČAČAK - PAK: 520101

Tekući poslovni računi:

205-0000000143100-13 Komercijalna banka a.d. - Beograd
265-3030310000993-30 Raiffeisen banka a.d. - Beograd

Privredno društvo je osnovano 12.07.1991. godine.
 

Mapa po GPS koordinatama

e-mail: office@geometal.rs

Matični broj: 07657994; Šifra delatnosti: 4690; PIB: 101107790;
PEPDV Broj: IZMPDV-177211 od 20.10.2015
  

Geometal © - Svetog Save 43 - 32102 ČAČAK - PAK: 520101
office@geometal.rs   Tel: +381 (0)32 320-570